خبرگزاری پامیر

تغییر به حالت دسکتاپ ثبت نام ورود

برگزاری همایش جمع آوری آثار ادبی در بغلان

شکریه حسیم، رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان گفت: همایش جمع آوری آثار ادبی و داستان نویسی در ولایت بغلان برگزار می گردد.

شکریه حسیم اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش، تشویق شعرا و نویسندگان است که طی آن، 120 تن از آنها شرکت کرده اند.

رییس اطلاعات و فرهنگ این ولایت بیان کرد: در این همایش که بزرگترین همایش جمع آوری آثار است که طی چند سال اخیر برگزار شده است، آقایان و خانمهای بغلانی، آثار خود را برای مسابقه پیشکش کرده اند.

به گفته وی، در این مسابقه که شش تن از اساتید دانشگاه بغلان در آن اشتراک داشتند، ابراهیم زمانی و داکتر جواد فردین در بخش داستان نویسی و ولی الله غالب در بخش شعر مقام اول را از آن خود کرده و نوریه حمیدی نیز مقام دوم را بدست آورد.

شکریه حسیم، رییس اطلاعات و فرهنگ بغلان گفت: از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ به افراد برنده، تقدیرنامه هایی داده شد.

کلیه حقـوق این سـایت، متعلق به خبرگزاری پامیر می باشد.

بالا نسخه رومیزی